História kondómu

Kondóm v takej podobe, v akej ho dnes poznáme, prešiel veľmi dlhým vývojom a má veľmi pestrú históriu.

 

1350 rokov p.n.l. sa objavili prvé zmienky o použití kondómu, v starom Egypte. Samozrejme v tomto období sa kondóm používal len ako ochrana pred infekciami/nákazami, nešlo o kondóm, ako ho poznáme dnes, ale rôzne "návleky" na pohlavný úd vyrobené z rôznych vtedy ľahko dostupných materiálov- ľanové púzdra, "návleky" vyrobené z čriev rôznych zvierat.. Tieto prvé "kondómy" mali veľmi nízku ochrannú schopnosť, látky, z ktorých boli vyrobené boli veľmi priepustné a nezabraňovali často ani počatiu, ani prenosu chorôb.

 

100-200 n.l. Prvé dôkazy o použití kondómov v Európe sa nachádzajú na scénach jaskynných malieb vo Francúzskom Combarelle

 

Stredovek Od stredoveku je historicky zdokumentované používanie ovčích čriev, kozích mechúrov a malých vreciek vyrobených z rybacej kože alebo plátna v roli "kondómu".

 

16.storočie V 16.storočí vyrobil talian Gabrielle Fallopius plátené púzdro, ktoré vyskúšal na 1100 mužoch ako profylaktickú pomôcku(ochranu pred pohlavnými nákazami). Podľa jeho starých záznamov sa žiaden z testovaných mužov nenakazil. Kondómy v tejto dobe využívali len vrchné vrstvy spoločnosti.

 

 

Ako vzniklo pomenovanie kondóm? Existuje viacero teórií. Podľa jednej z nich bol kondóm pomenovaný po vynálezcovi Contonovi (niektoré záznamy uvádzajú meno Condom), ktorý pôsobil u anglického krála Charlesa II.( Karla II.) a dodával mu kondómy vyrobené zo zvieracích tkanív. Podľa inej teórie je názov kondóm odvodený z latinského "condus", čo v preklade znamená "nádržka,nádoba".

 

18.storočie popularita kondómov ako antikoncepčného prostriedku narastala. Kondóm sa vyrábal z čriev zvierat a mnohé obchody začali predaj kondómov propagovať letáčikmi a rôznymi akciami. 

 

Známy záletník Giacomo Casanova oceňoval výhody anglických "pršiplášťov", ktoré používal hlavne v snahe uchrániť sa pred syfilisom.

 

1839 Charles Goodyear prišiel na spôsob, ako spracovávať prírodný kaučuk tak, aby bol veľmi pružný a odolný voči pretrhnutiu. Neskôr sa ukázalo, že práve táto vlastnosť(pružnosť) je najdôležitejšou a najpodstatnejšou výhodou oproti dovtedy využívaným prezervatívom vyrábaným napr. z ovčích čriev. Tieto kondómy sa veľmi často pretrhávali už počas použitia, ich pružnosť bola veľmi chabá. V britských novinách sa reklama na Goodyearove prezervatívy začala šíriť už od roku 1840. Proces, pri ktorom sa získa materiál, z ktorého boli kondómy v tomto období vyrábané, sa nazýva vulkanizácia gumy, v roku 1844 si nechal tento proces Charles Goodyear patentovať.

 

1855 bol vyrobený prvý kondóm z gumy.Bol tak hrubý, ako duša v kolese na bicykli. Kondóm sa v tej dobe vyrábal len vo veľkosti potrebnej na "zakrytie" žaluďa, nenavliekal sa na celú dĺžku pohlavného údu. Využívali sa hlavne v Amerike a Anglicku. Priemerná veľkosť však nesedela všetkým mužom a preto ich nasadenie menej alebo viac vybaveným mužom nebolo možné(menej vybaveným sa rýchlo vyvliekli a tých viac vybavených "škrtili"). Kondómy z gumy boli umývateľné, bolo ich možné používať viackrát. Nešlo o jednorazové,  ako ich poznáme dnes.

 

1861 Prvýkrát sa objavila reklama na kondómy v New York Times.

 

1870 Od roku 1870 sa začala masová výroba kondómov. V tom čase boli 2 mm hrubé a mali švíky.

 

 

1873 Bol schválený Comstockov zákon. Zakazoval propagovať predaj kondómov, vyňal ich zo školského vzdelávacieho programu, zakázal kondómy distribuovať akoukoľvek formou. Ich distribúcia poštou bola nelegálna a takisto bolo zákázané o nich poštou čo i len šíriť informácie. Za šírenie informácií alebo ochrany hrozilo Američanom 6 mesiacov až 5 rokov vo väzení! V niektorých štátoch bol aj predaj kondómov zakázaný. Výroba prezervatívov vo väčšine "ťažkých"období, ktorými si kondómy prešli, nebola úplne zákazaná. Dôvodom je ich pestré využitie aj v iných odvetviach(zdravotníctvo-návleky na sondy, udržanie zásob vody, využitie aj v zbrojníctve, ochrana techniky pred vodou zabalením do kondómu atď.).

V niektorých štátoch sveta bol zákaz používať kondómy len ako ochranu proti počatiu. Ako ochranu pred prenosom chôrob bolo ich použitie legálne.

 

1889 V Írsku bolo zakázané zverejňovať reklamu na kondómy. Ich výroba a predaj zostala nedotknutá.

 

1912 Julius Fromm vymyslel spôsob, ako vyrábať bezšvíkové kondómy.

 

1920 bol vyrobený prvý latexový vzor kondómu. Na trhu sa čoskoro objavilo veľké množstvo malých podnikov, drobných podnikateľov, ktorí sa ich výrobou zaoberali a predávali ich. Celý proces prebiehal z veľkej časti manuálne. Prvá  automatizovaná výrobná linka, ktorá produktovala masovo latexové kondómy, bola spustená v roku 1930. Pre spotrebiteľov to bola veľká pozitívna zmena- latexové kondómy boli neporovnateľne tenšie a pokrývali celú dĺžku penisu. Ich spotrebná záručná doba bola až v rozmedzí 4-5 rokov, narozdiel od gumených, ktoré sa mali prestať používať už po troch mesiacoch. Komfort použitia bol taktiež neporovnateľne vyšší- latexové kondómy boli jednorazové,tenšie, po použití sa jednoducho vyhodili a pri ďalšom styku použili nové. Takmer všetci drobní obchodníci boli z trhu vytlačení veľkými firmami, ktoré vlastnili automatizované stroje na masovú produkciu prezervatívov.

 

1930 výroba iných ako latexových kondómov sa značne obmedzila. Cena latexových kondómov bola v porovnaní so všetkými ostatnými veľmi nízka, nelatexové kondómy vyrobené zo zvierat sa začali predávať vo veľmi obmedzenom množstve a za vysoké ceny(ich produkcia nebola automatizovaná a bola náročnejšia a drahšia). Presunuli sa len na high-end trhy pre vrchné vrstvy spoločnosti. Kondómy z gumy sa prestali vyrábať úplne, nemali žiadnu výhodu oproti novým vynálezom(okrem použitia na viackrát).

 

1936 Comstockov zákon bol v USA deklarovaný ako protiústavný.

 

Prvá polovica 20.storočia počas celého tohto storočia sa kondómy stávali čoraz tenšími a bezpečnejšími, niektoré krajiny ich predaj dokonca v priebehu tohto storočia aktívne podporovali. Mnohé krajiny však predaj značne obmedzovali alebo dokonca zakazovali a považovali za nelegálny.

 

1978-1979 až v takto neskorých rokoch začala byť propagácia a predaj kondómov povolená, ich propagovanie a reklamné kampane a šírenie informácii plne legálne.

 

1980 po tom, ako sa odhalilo, že AIDS je pohlavne prenosná choroba, aj napriek protestom niektorých krajín, predaj kondómov podporovala priamo vláda v Amerike aj Európe. Reklamné kampane veľmi výrazne zvýšili predaje kondómov vo svete.

 

1981-1993 rozšírenie predaja aj do drobných obchodov, supermarketov, potravín, trafík..

 

1990 Durex vyrobil prvý kondóm vyrobený z polyuretánu- Durex Avanti.

 

 V tomto roku sa stanovili bezpečnostné a zdravotnícke normy, ktoré všetky predávané kondómy musia spĺňať. Pre Európu to je norma CEN (93/42/EEC)

 

1995 v USA sa začali na trhu predávať prvé polyuretánové kondómy vhodné pre alergikov na latex.

 

1999 v Japonsku bol povolený predaj hormonálnej antikoncepcie. Až do tohto roku používali všetci(legálnou cestou) ako formu ochrany jedine prezervatívy. V súčasnosti ešte stále pretrváva 75% "nadvláda" kondómovej ochrany.

 

2005 90% výrobcov kondómov prestalo produktovať kondómy napustené spermicidným gélom. Výskumy preukázali, že tieto prezervatívy neposkytovali účinnejšiu ochranu a štatistiky potvrdili, že tomu bolo práve naopak. Mali kratšiu záruku, väčšie riziko poškodenia, vyvolávali podráždenie tela a mnoho alergických reakcií. Táto spermie zabíjajúca/znehybňujúca látka sa v niektorých krajinách úplne zakázala používať.

 

2006 Štúdie preukázali ochrannú schopnosť kondómov aj voči prenosu ochorení/infekcií ako sú herpes simplex vírus, papilóm(nezhubný nádor) a ďalším

 

2010 švajčiarska vláda oznámila, že sa chystá vyzvať výrobcov kondómov k výrobe prezervatívov menších rozmerov, nakoľko z prieskumov vyplýva, že mládež vo veku 12-14 rokov sa prostredníctvom kondómov až v 80% prípadov nemôže plnohodnotne ochrániť z dôvodu príliš veľkej veľkosti. Množstvo výrobcov kondómov už menšie kondómy v ponuke malo. 

 

2011-2015 predajnosť prezervatívov bude neustále rásť. V roku 2015 bude predaných súčasným tempom rastu 18,6 miliardy kondómov